Featured Post

Tata Nama Senyawa

https://www.kimia100.com/
Tata Nama Senyawa Anion dan Kation

Penamaan senyawa kimia mengikuti cara sistematika yang telah disetujui secara internasional oleh ahli kimia, disamping juga masih digunakan nama – nama senyawa dalam perdagangan hingga kini.


a. Penamaan senyawa biner dari logam yang jenis  muatannya  satu dengan non logam
Misalnya pada alkali dan alkali tanah dengan non logam, nama logam dituliskan terlebih dahulu kemudian diikuti nama non logam (anion) dengan akhiran  -ida

Contoh    
NaCl         : natrium klorida
CaO          : kalsium oksida
ZnS                      : seng sulfida
Mg3N2      : magnesium nitrida
BaCl2        : barium klorida
KH                       : kalium hidrida

b. Penamaan senyawa biner dari logam yang jenis muatannya lebih dari satu dengan non logam

-   Cara lama
Unsur-unsur dinamai dengan nama latin. Unsur dengan muatan yang kecil diberi akhiran –o, sedangkan unsur dengan muatan besar diberi akhiran –i. nama senyawa merupakan nama kation dengan akhiran –ida
Contoh
FeCl2        : fero klorida  
FeCl3        : feri klorida
CuCl2       : kupro klorida
CuCl2       : kupri klorida

-   Cara baru
Disebut system stock, cara ini menggunakan nama Inggris/Indonesia diikuti tanpa jarak besarnya muatan yang ditulis dengan huruf capital Romawi dan tanda kurung
Contoh
FeCl2        : besi(II) klorida
FeCl3        : besi(III) klorida
CrS           : kromium(II) sulfida
Cr2S3        :  kromium(III) sulfida

c.  Penamaan senyawa biner antara dua nonlogam

- Atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan, sedangkan atom yang cenderung bermuatan negatif diletakkan dibelakang sesuai dengan urutan berikut ini :
B-Si-C-Sb-As-P-N-H-T-Se-S-I-Br-Cl-O-F
Contoh
Ammonia : NH3 bukan N3H
Air            : H2O bukan OH2

-  Senyawa dari dua jenis unsur nonlogam diberi nama sesuai nama kedua unsur yang bersangkutan, diberi akhiran –ida